IEA: Subvencioniranje fosilnih goriva je slijepa ulica

"Svjetski energetski izgledi" predviđaju budući razvoj energije

Zaštita klime promovira nove tehnologije, ovdje vjetroagregata na moru. Najveća vjetroelektrana u Danskoj, Horns Rev, može opskrbiti 150 000 kućanstava električnom energijom. © Federalno udruženje za energiju vjetra
čitati naglas

Izvještaj Međunarodne agencije za energiju (IEA) World Energy Outlook upozorava na značajan porast globalne potrošnje energije do 2035. godine ako ne dođe do većih promjena u globalnoj potrošnji energije. Između ostalog, u izvješću se ističe da smanjenje milijardi subvencija za fosilna goriva pogoduje snažnijoj promociji obnovljivih izvora energije dugoročne ekonomske koristi.

{1l}

WEO se smatra važnom referencom u nacionalnoj i međunarodnoj raspravi o energetskoj politici. Standardna energetska politika daje ažurne projekcije o globalnim potrebama za energijom, proizvodnji energije te trgovini i ulaganjima u energetski sektor do 2035. godine. Prvi put će biti predstavljen i novi scenarij u 2010. godini, koji procjenjuje buduće djelovanje vlade na opredjeljenjima za ublažavanje klimatskih promjena i rastuće neizvjesnosti u opskrbi energijom.

Potrošnja energije i dalje raste

"Brzina gospodarskog oporavka nakon globalne financijske krize ključna je za skorašnji razvoj energetskih izgleda za naredne godine, ali bit će odgovor vlada na dvostruke izazove klimatskih promjena i energetsku sigurnost koji će dugoročno oblikovati budućnost energije", pa autori izvještaja.

Prema njihovom proračunu, globalna potrošnja primarne energije povećat će se za 36 posto između 2008. i 2035., čak i uzimajući u obzir dodatni napredak energetske politike. Fosilna goriva, tj. Nafta, ugljen i prirodni plin, ostaju dominantni izvori energije u svim scenarijima do 2035. godine. Međutim, udio nafte u primarnoj potrošnji energije u ovom se razdoblju smanjuje sa 33 na 28 posto. Globalni udio nuklearne energije povećava se sa šest na osam posto. prikaz

Politika ključna za budućnost obnovljivih izvora energije

Udio obnovljive energije mogao bi se u najboljem slučaju utrostručiti od današnjih sedam posto do 2035. godine, u proizvodnji električne energije mogla bi činiti voda, vjetar, sunce i Co čak trećina svih izvora energije. Međutim, posebno u ovom području, autori vide vlade i donositelje politika u ključnom položaju kako bi potaknuli tehnološki zamah i učinili obnovljivu energiju konkurentnom konvencionalnim, više subvencioniranim izvorima energije.

Potrebni financijski poticaji i pomoć

Iako obnovljivi izvori energije postaju konkurentniji, kako cijene fosilnih goriva rastu i sazrijevaju tehnologije proizvodnje energije, doprinos državne potpore trebat će dodatno povećati, stoji u izvještaju. Procjenjujemo da je državna potpora u 2009. godini iznosila 37 milijardi dolara za struju iz obnovljivih izvora i oko 20 milijardi dolara za biogoriva. Da bi se do 2035. godine postigla trećina ukupne proizvodnje energije, potpora bi se trebala smanjiti na 205 milijardi USD ili 0, 17 posto globalnog bruto domaćeg proizvoda.

Subvencije za fosilna goriva moraju biti smanjene

Međutim, autori sredstava za ovu potporu bez ikakvih problema mogu se preusmjeriti iz prethodnog subvencioniranja fosilnih goriva. "Subvencioniranje ovih goriva, koje su i dalje uobičajene u mnogim zemljama, rezultira ekonomski neučinkovitom raspodjelom resursa i tržišnim distorzijama koje često propuštaju svoje istinske ciljeve." Širom svijeta, traje u godini U 2009. godini subvencije za proizvodnju primarne energije i fosilnih goriva 312 milijardi dolara. "Zaustavljanje ovih subvencija za fosilna goriva imalo bi dramatičan učinak na globalnu energetsku bilancu i povećalo bi energetsku sigurnost, smanjilo emisiju stakleničkih plinova i onečišćenje zraka te donijelo i ekonomsku korist", zaključuje se u izvještaju.

(OECD / IEA, 12.11.2010. - NPO)