Početak graditeljstva Panamskoga kanala, 1904 god

4. svibnja 1904. godine započelo je izgradnju kanala, koji je trebao biti povezan Panamskom zaljevu s Karimskim morem i Atlantskim oceanom. Službeno se kretanje po nemu otkriva jedino u 1920 godini, kad je kanal potpuno prihvatio nakon sode opolznâ. Na današnji dan Panamski kanal - jedan od važnih morskih puteja, a koji svake godine prolazi do 20 tisuća sudova.